Skrivarberget (Stjørdal)

runeskrift-lokalitet

Skrivarberget er en sørvendt bergvegg med runeinnskrifter ved gårdene Bø og Ystines i Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.[1]

Skrivarberget
LandNorges flagg Norge
Kart
Skrivarberget
63°27′39″N 11°00′26″Ø

Innskriftene er fra 1000- og 1100-tallet, og ble undersøkt av Lorentz Diderik Klüwer i 1815, og Martin Friedrich Arendt i 1817. Stedet ble igjen undersøkt av Oluf Rygh i 1864 og 1896, og av Aslak Liestøl i 1956. Tolkningene her er etter Liestøls undersøkelse.


Innskrift I

biarurn(u) iftr ristu ru(nar):þisar
rutsm(a)urkum:uisa:birt(a)lt

På norrønt er det: Biǫrnulfr ristu rùnar þesar. Ruþs mǫrkum visa bert at.

I moderne norsk: «Bjørnulf ristet disse runene. Rudsmarkene viser de tydelig til». Antakelig har denne ristningen og den følgende å gjøre med et eiendomsskifte e.l.


Innskrift II

Denne innskriften er registrert av både Klüwer og Rygh, men er ikke gjenfunnet.

(b)irkr(a)ukþair

som tolkes til: Bergr ok þeir ristu rùnar þessar. þeir i dette tilfellet viser tilbake til innskrift I der Bjørnulf var runeristeren. Meningen blir altså: «Berg og Bjørnulf ristet disse runene».


Innskrift III

undir austanu(æ)r þre orf er gul g..(y)..ninalna (n)iþr

På norrønt blir det: Undin austanverđi horf er gull geymt niu alnar niđr.

Og på moderne norsk: «Under det østre hjørnet er gull gjemt ni alen ned (dvs. under jorden)».


Innskrift IV

En fragmentarisk innskrift:

ohr...

Kan ikke tolkes med sikkerhet.


Innskrift V

Nok en fragmentarisk innskrift:

.. istrunar ...

Betyr: «... reist runer ...»


Innskrift VI

Denne innskriften ble første gang påvist av Liestøl i 1956:

her er fefolgu tuntirst .. ni þess(um).

På norrønt er det: Her er fè folgit undir steini þessum.

Som på moderne norsk blir: «Her er gods gjemt under denne steinen.»

Litteratur rediger

Referanser rediger

  1. ^ (no) «Skrivarberget (Stjørdal)». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 

Eksterne lenker rediger

  • Artikkelen har ingen egenskaper for offisielle lenker i Wikidata