Skranke er et turnapparat og en øvelse i turn. Skranken består av to parallelle vannrette stenger (holmer). Skranke er en øvelse for både menn og kvinner, men holmene er plassert på ulike høyde for damene.

Skranke er en olympisk øvelse for både menn og kvinner.