Skovlhjul er betegnelsen på et stort hjul, bygget av et rammeverk av metall eller treverk, hvor det er festet flere blad som skyver vannet bakover når hjulet blir satt i bevegelse ved hjelp av en motor, det være seg dampmaskin eller dieselmotor. Når hjulet roterer er den nederste delen av hjulet, hvor skovlene er plassert, under vann, og kan dermed skyve båten eller skipet fremover.

Det ene skovlhjulet til passasjerskipet DS «Great Eastern», rammeverket er her ferdigstilt. «Great Eastern» ble drevet fremover av både skovler og propell.

Skovlhjul var den første måten man brukte til å omdanne rotasjon til bevegelse, i det kraften fra motoren blir overført til vannet ved hjelp av skovlene. Propellen ble ikke patentert før i 1827, og skovler og propeller ble brukt side om side, det er også eksempler på skip som hadde både skovler og propell, for eksempel «Great Eastern».

Skovlhjul kan være plassert som ett hjul på hver side av en båt, som for eksempel er tilfellet med DS «Skibladner», mens andre båter kan ha ett hjul bak, slik man som oftest kjenner elvebåter («akterhjulsdampere»).