Skolesjef eller oppvekstsjef er en kommunal lederstilling med hjemmel i opplæringslovas § 13-1[1], som krever at kommunen skal ha «skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået».[2] Funksjonen er obligatorisk, men stillingen kan ha andre navn (som f.eks. assisterende rådmann, kommunalsjef) og kan ha ansvar for andre fagområder i tillegg til opplæringslova.

En skolesjefs arbeidsoppgaver er å følge opp kommunens oppgaver som skoleeier i henhold til Opplæringslova. I dette ligger å sikre at skolene holder kvalitet i tråd med kommunens ambisjoner, som godt læringsmiljø og høyt læringsutbytte der barn og unge får utvikle seg både faglig, kulturelt og sosialt. I mange kommuner har stillingen også ansvar for barnehager og voksenopplæring.

Referanser rediger

Autoritetsdata