Skoler i Gran

liste

Skoler i Gran er en liste over skoler i Gran kommune.

Videregående skolerRediger

Det er én videregående skole i Gran kommune, Hadeland videregående skole

UngdomsskolerRediger

Det er to ungdomsskoler i Gran kommune. I tillegg har Bjoneroa en skole for 1–10. trinn (se under barneskoler).

Brandbu ungdomsskoleRediger

 
Brandbu ungdomsskole

Brandbu ungdomsskole ligger øst for Brandbu sentrum, ved Rosendalsbanen. Skolen har i 2016 rundt 250 elever og 35 lærere og Ragnar Kjøk Solheim som rektor.

Skoleåret 2016/2017 driver ungdomsskolen midlertidig på to nedlagte barneskoler i kommunen mens ungdomsskolen pusses opp. Niende trinn er på gamle Bjørklund skole. Åttende og tiende trinn holder til på gamle Solvang skole.

Gran ungdomsskoleRediger

 
Gran ungdomsskole

Gran ungdomsskole ligger sørøst for Gran sentrum. Skolen har i 2009 rundt 240 elever og 30 lærere i hel- og deltidsstillinger og Hege Marie Blaker som rektor.

BarneskolerRediger

Det er sju barneskoler i Gran kommune

Brandbu barneskoleRediger

Brandbu barneskole sto ferdig i 2016 og erstatter de tidligere skolene Bjørklund, Fagerlund og Solvang.

  • Rektor: Inger Raastad Jåvold
  • Antall elever: 315 (2016/2017)
  • Antall ansatte: 46

Bjoneroa skoleRediger

Bjoneroa skole er en 1-10 skole. Den har i de siste årene hatt rundt 50 - 60 elever og 12 ansatte. Bjoneroa skole er den eneste skolen i Bjoneroa som ligger på vestsida av Randsfjorden. Rektor er Marianne Røssum Strande[1]

Bjørklund skoleRediger

 
Bjørklund skole

Bjørklund skole var en barneskole. Den ble nedlagt i 2016 da nye Brandbu Barneskole ble tatt i bruk. Skoleåret 2016/2017 holder niende trinn på Brandbu ungdomsskole til på Bjørklund mens ungdomsskolen blir pusset opp.

Fagerlund skoleRediger

 
Fagerlund skole

Fagerlund skole var en barneskole. Den ble nedlagt i 2016 da nye Brandbu Barneskole ble tatt i bruk.

Fredheim skoleRediger

 
Fredheim skole

Grymyr skoleRediger

 
Grymyr skole

Jaren skoleRediger

Moen skoleRediger

 
Moen skole

Sanne skoleRediger

 
Sanne skole med en av Søsterkirkene på Gran i bakgrunnen
  • Rektor: Elisabeth Raastad Kjørven
  • Antall elever: 109 (2007/2008)
  • Antall lærere: 11 (pedagogisk personale)
  • Hjemmeside: http://sanne.skole.gran.no

Solvang skoleRediger

 
Solvang skole

Solvang skole var en barneskole. Den ble nedlagt i 2016 da nye Brandbu Barneskole ble tatt i bruk. Skoleåret 2016/2017 holder åttende og tiende trinn på Brandbu ungdomsskole til på Solvang mens ungdomsskolen blir pusset opp.

Trintom skoleRediger

 
Trintom skole

ReferanserRediger

KilderRediger