Skolene i Vats (Ål)

På slutten av 1800-tallet var det to små skoler i Vats i Ål, Nordre Vats skule og Søre Vats skule. Søre Vats skule ble utskilt som gnr 79/6 med 12 mål innmark og to mål skog fra gården Fagertun og skolehuset oppført i 1922. To år etter kom det til låve med stall og fjøs.

På slutten av 1950-tallet var det aktivitet for å sentalisere grendeskolene og i Ål ønsket en å konsentrere skolevirksomheten i en større skole i nabobygda Leveld.

Bygdefolket i Vats var uenige. De bygde deretter Vats privatskule på dugnad og drev denne i årene 1962-1973. Den 2. februar 1973 vedtok Ål kommune igjen å opprette offentlig skole i Vats for trinnene 1-6. Skolen ble igjen nedlagt, våren 2003. Bygdefolket protesterte og skoleåret 2003/4 ble det drevet hjemmeundervisning. Høsten 2004 startet Vats friskole opp i de gamle skolelokalene. I 2008 var elevtallet reduser så mye at friskolen innstilte driften og 11 elever ble overført til skolen i Leveld.

LitteraturRediger

  • Gulsvik, Amund E.: Privatskulen i Vats: etablering og avvikling, Snarøya 1982
  • Bæra, Gunnar: Vats privatskule, Hallingdalsbiografiene 2, Elverum 1973 (En oversikt over litteratur, avisartikler, mm i perioden 1961-1973)
  • Teigene, Ingolf Håkon: Eit skuleopprør i Bygde-Norge. Skulesentralisering og distriktspolitikk i lys av tilfellet Vats, Orion debatt, Det Norske Samlaget,, Oslo 1971

Eksterne lenkerRediger