Skolebibliotekarforeningen i Norge

Skolebibliotekarforeningen i Norge er en interesseorganisasjon for skolebibliotekarer og andre som arbeider for å bedre skolebibliotekenes kår i Norge. Foreningens formål, gjengitt fra foreningens nettsider, er å arbeide for

  • å bedre arbeidsforholdene for lærere med ansvar for skolebibliotekene
  • å styrke skolebibliotekets plass i grunnskolen som pedagogisk redskap, miljøskapende faktor og formidler av litteratur til fritidslesning
  • at kommunene skal opprette et skolebibliotektilbud som forutsatt i Kunnskapsløftet
  • å få satt i gang kompetansegivende utdanningsenheter som grunnlag for skolebibliotekarfunksjonen
  • å skape et faglig forum ved å arrangere møter/kurs/seminarer
  • å gi ut bladet Skolebiblioteket
  • å presentere Skolebibliotekarforeningen på internet

Siden 1982 har foreningen årlig utdelt Skolebibliotekarforeningens litteraturpris til en norsk forfatter av barne- eller ungdomslitteratur.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger