Skole- og læringsforskning

NTNU Skole- og læringsforskning er en enhet for oppdragsforskning ved Program for lærerutdanning. Enheten skal bidra til å frambringe forskningsbasert kunnskap for skoleutvikling. Enheten er tett integrert med PLUs øvrige virksomhet, og har spesielt fokus på følgende tematiske områder: Ledelse, skoleutvikling, organisering, Frafall, yrkesvalg, forebygging, IKT og læring, Realfag, Demokrati og dannelse, Lærerprofesjonen, lærerutdanning og yrkesutøvelse, Læringsarenaer.

Eksterne lenkerRediger