Sklerotin

Sklerotin (av gresk skeleron «hard») er en proteinstruktur, hovedsakelig i eksoskjelettet til leddyr som insekter og krepsdyr. Sklerotin brukes for å gi styrke til det ytre skjelettet, spesielt til områder med høyt mekanisk stress, mens kitin gir mulighet for bevegelse.

Sklerotin dannes av fenoliske forbindelser av proteinet Arthropodin. På grunn av den fenoliske forbindelsen er sklerotin stivt og kan ikke løses opp. Sklerotiseringen fører til en brun eller sort farge på leddyr som for eksempel biller.