Skipsmegler

person som formidler, megler avtaler om befraktning, kjøp og salg av skip, bygging av skip o.l.

Skipsmegler er en person som er mellommann ved forhandling og kontraktsingåelse av kontrahering (bestilling) og utleie (charter) av skip og andre maritime konstruksjoner og tjenester. Skipsmegler er ingen beskyttet tittel og før var det vanlig at man ble opplært internt i ulike skipsmeglerfirma.

Eksterne lenker

rediger