Skenes kjertler ligger mellom skjeden og urinrøret. De bidrar trolig[bør utdypes] til lubrisering av urinrøret, og sekretet som skilles ut har trolig antimikrobielle faktorer.[bør utdypes] De kan sammenlignes med mannens prostata, og det er meget mulig at de spiller en rolle i ejakulasjon hos kvinner.