Skaugen (opprinnelig Skauen, dvs. skogen) er en norsk slekt, opprinnelig en husmanns- og småbrukerslekt fra Gjerpen med navn etter en av Østre Borge-gårdene som ble kalt Skauen. Bonden Isak Gundersen Skauen (1820–1915) brukte gården Skauen. Han var gift med Ingeborg Eliasdatter (1839–1909), datter av husmann og godskjører Elias Asbjørnsen Klepp. Elias' far Asbjørn kom fra en husmannsfamilie som træla under gården Skjelbred i Solum, og hadde ryddet husmannsplassen Klepp.

Isak Gundersen og Ingeborg Eliasdatter var foreldre til vognmann og gårdbruker Karl August Isaksen Skaugen (1868–1930), som overtok Skauen, til Isak Martinius Isaksen (Skaugen) (1875–1962), som dro til sjøs og jobbet seg opp fra dekksgutt til å bli skipper og skipsreder, og som grunnla aksjeselskapet D/S-A/S Eikland i 1916, og til landarbeider Andreas Skaugen (f. 1880) som bodde på Skauen med nevøen i 1937. Karl August Isaksen Skaugen var far til gårdbruker Ørnulf Isak Skaugen (1901–1993), som var gift med Gunvor, en datter av Gullik Grotnæss, og som overtok Skauen. Isak Martinius Skaugens etterkommere etablerte i 1990 rederiet I.M. Skaugen, som ble nedlagt i 2018 etter mange år med økonomiske problemer.

Isak Martinius Skaugen var far til lege Yngvar Skaugen (1909–1975) samt til Brynjulf Skaugen (1918–2002), Morits Skaugen (1920–2005) og Sigurd Skaugen (1907–1975), som gikk inn i firmaet I.M. Skaugen. Brynjulf var far til Brynjulf Skaugen, og Morits var far til Morits Skaugen.

KilderRediger