Skatten (Mani)

Skatten eller Livets skatt var en hellig tekst innen manikeismen, skrevet av religionsstifteren Mani etter år 240. Det er ett av i alt ni skrifter som tilskrives Mani; ingen av dem er kjent for ettertiden i sin helhet. Teksten til Skatten er bare kjent gjennom sitater i Augustins skrifter Mot felix og Om det godes natur.[1]

Teksten har antagelig inneholdt en generell redegjørelse for Manis lære; det lengste av de to kjente avsnittene «handler om den delen av myten der verdens onde herskermakter forføres til å gi slipp på lyselementene»[1].

De kjente delene av teksten er oversatt til norsk i antologien Manikeiske skrifter, 2011.

ReferanserRediger

  1. ^ a b Kilde for sitat og vurderinger er Einar Thomassens innledning til Manikeiske skrifter, 2011