Skafoidbeinet

Skafoidbeinet, eller båtbeinet i dagligtale, er en del av menneskeskjelettet. Vi finner et båtbein i hver håndrot, men vi finner også båtbein i føttene. Båtbeinet i håndroten kalles skafoidbeinet på fagspråket.

SkadeRediger

Brudd i skafoidbeinet er den vanligste bruddskaden i hånden, og oppstår oftest ved at personen tar seg i mot med strak arm etter ett fall. Hele 90 % av alle brudd i håndroten er brudd i skafoidbeinet.[1] Dette beinet gror vanligvis saktere enn andre bein på grunn av mindre blodtilførsel enn andre bein, og behandles oftest med gipsbandasje. Det tar som oftest fra åtte til tolv uker før beinet er grodd.[2] Dersom skaden ikke har blitt leget innen denne tiden kan det være nødvendig å operere inn skruer for å binde beinene sammen.

KilderRediger

ReferanserRediger