En sjømine er en selvstendig eksplosiv enhet som plasseres i vann for å skade eller ødelegge overflateskip eller ubåter. I motsetning til synkeminer, utløses sjøminer av direkte kontakt med skip.[1]

Polsk wz. 08/39 kontaktmine eller hornmine. Horna er her beskyttet med et dekke, men i avsikret tilstand vil horna utløste en kraftig detonasjon ved berøring.
Britisk Mk 14 sjømine
Sjømine utenfor Loshavn.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger