Siste par ut er en barnelek.

Leken gjennomføres på en stor lekeplass eller på deler av en fotballbane. Banen deles inn i en liten og en stor rute, ved å slå en strek tvers,over parallelt med kortsiden på banen.

En person skal være fanger og bevege seg ute i det store området. De andre går sammen to og to og stiller seg parvis på ei rekke bak streken. Når fangeren roper «Siste par ut» slipper siste par i rekken hverandres hender og løper ut i det store området. Det skal løpe rundt fangeren og nå hverandre igjen før de passerer streken og stiller seg først i rekka. Hvis fangeren tar den ene av dem, bli de et nytt par og stiller først i rekka. Fangeren (den samme eller den nye) roper «Siste par ut» og slik går leken videre.