Singsaker Studenterhjem

Singsaker Studenterhjem ligger på Singsaker i Trondheim og ble stiftet 2. september 1946. Studenthjemmet regnes som en av Skandinavias største bebodde trepaléer. Bygningen inneholder 106 hybler, med plass til 110 studenter og huser hovedsakelig sivilingeniør- og sivilarkitektstudenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (tidligere NTH).

Singsaker Studenterhjem
LandNorge
StedTrondheim
Kart
Kart
Singsaker Studenterhjem
63°25′27″N 10°24′46″Ø

Hjemmet eies av stiftelsen Singsaker Studenterhjem og den daglige driften ligger hos studentene selv gjennom verv i Utvalget. Studenthjemmet er per i dag det eneste i Trondheim med full kost og losji. Samtlige studenter må flytte ut sommerstid, da studenterhjemmet i denne perioden driver Singsaker Sommerhotell.

Studenthjemmet har den interne ordenen «Den Loslitte Tøffel», som består av Riddere, Kommandører (tidligere Riddere) og Stormeister (sittende Husfar).

Historie

rediger

«Komitéen for et vordende studenterhjem i Trondhjem» hadde sitt første møte i 1915 og besto av fremstående personer fra NTH og Trondheim by. Komitéen lagde et opprop der de slo fast at «Vor mening hermed er at by studenter et hjem, som hviler paa den kristelige morals grundlag. (...) Forøvrig er enhver velkommen til hjemmet, uten hensyn til religiøst standpunkt. For det daglige liv paa hjemmet har vi ikke tænkt andre regler end de uskrevne som loyaliteten og den gjensidige gjensynsfuldhet tilsiger».[1] Tomten på 3,5 mål ble gitt av Trondheim kommune. Det var vanskelig å få reist nok økonomiske midler til å virkeliggjøre prosjektet, så det gikk flere tiår med stadige møter med departement og mulige bidragsytere.

Under krigen, i 1940 bygget okkupasjonsmakten et offiserscasino på tomten som var satt av til studenthjemmet. Etter frigjøringen begynte arbeidet med å overta bygget. Forsvaret hadde i utgangspunktet behov for bygget, men viste velvilje, og huset ble overdratt for kr 87 000, en svært rimelig pris som kunne dekkes av oppsamlede midler uten statlig bistand. Til å begynne med var deler av huset fortsatt brukt til militære formål, men den siste soldaten flyttet ut i 1953, og fra da av var huset et rent studenthjem.

 
Hopprennet under den årlige studentfestivalen «Helga» ved Singsaker Studenterhjem

Singsaker Studenterhjem arrangerer studentfestivalen «Helga» en gang i året. Festivalen er ment som en motfestival til både UKA og Singsakern, som også er en Singsaker-basert festival. Helga oppsto etter at en gruppe beboere ved Singsaker Studenterhjem ikke ble invitert til Singsakern, og de har hatt et tett rivaleri i flere år.[2]

Referanser

rediger
  1. ^ http://studenterhjem.singsaker.no/?side=historie Singsaker Studenterhjems historie
  2. ^ «Singsaker Studenterhjem». Trondheim kommune (norsk). Besøkt 10. mars 2019. 

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata