Apostelen Simon seloten

(Omdirigert fra Simon seloten)

Simon seloten, også kalt Simon Kananaios, var en av Jesu apostler.

Statue som fremstiller helgenen Simon seloten, her med hans helgenattributt; en sag (i følge legendene skal han ha blitt tatt av dage med å bli sagd i to)

Simon nevnes med dette navnet i Matteusevangeliet 10:4, Markusevangeliet 3:18, Lukasevangeliet 6:15, og Apostlenes gjerninger 1:13. Det har blitt gjengitt med både seloten, ivreren og kananaios. Disse ordene har stort sett samme betydning. Tilnavnet kan forstås som at han hadde hatt tilknytning til selotene, men det kan også simpelthen bety at han var ivrig i religiøs henseende.

Hans helgendag er 28. oktober i vesten, mens de orientalske og ortodokse kirkene feirer ham 10. mai.