Siksjön er en innsjø sørøst i Herjedalen i Sverige. Siksjön er ca 10 km lang, men bare ca en km bred, og er kilde for Voxnan. Siksjön ligger langs E45.