Et siffer er et symbol som brukes i posisjonssystemer til angivelse av tall. I det desimale tallsystemet brukes sifrene 0–9, i det binære tallsystemet brukes sifrene 0 og 1, i det oktale tallsystemet brukes sifrene 0–7, og i det heksadesimale tallsystemet brukes sifrene 0–9 og A–F (eller a–f).