Sholes and Glidden skrivemaskin

Sholes and Glidden skrivemaskin (også kjent som Remington Nr. 1) var den første kommersielt vellykkede skrivemaskinen. Den ble hovedsakelig konstruert av den amerikanske oppfinneren Christopher Latham Sholes, og ble utviklet med hjelp av boktrykkeren Samuel W. Soule og amatørmekanikeren Carlos S. Glidden. Arbeidet startet i 1867, men Soule forlot foretaket kort tid etterpå og ble erstattet med James Densmore, som ga økonomisk støtte og var drivkraften bak maskinens fortsatte utvikling. Etter flere kortvarige forsøk på å produsere den, ble maskinen kjøpt opp av E. Remington & Sons tidlig i 1873. Han var en geværprodusent som ønsket flere ben å stå på. Remington forbedret skrivemaskinen ytterligere før den til slutt ble lansert på markedet 1. juli 1874.

A black typewriter decorated with ornate floral patterns sits affixed to an iron sewing machine stand with a treadle.
Sholes and Glidden skrivemaskin, produsert av E. Remington & Son

Skrivemaskinen utviklet seg fra å være en kuriositet til en praktisk gjenstand, med en grunnform som ble standard for hele bransjen. Maskinen omfattet elementer som ble fundamentale for alle skrivemaskiner, inkludert en sylindrisk valse, og et firerads QWERTY-tastatur. Den hadde imidlertid også en rekke mangler. Sholes og Glidden kunne bare skrive store bokstaver, et problem som ble løst av etterfølgeren, Remington Nr. 2. Det var heller ikke mulig for operatøren å se hva som ble skrevet mens det ble tastet inn.

I utgangspunktet fikk ikke skrivemaskinen entusiastisk respons fra publikum. Det manglet et etablert marked, den var kostbar, og den måtte ha en øvet operatør, noe som reduserte bruken. Dessuten ble maskinskrevne brev med bare store bokstaver oppfattet av mottakerne som upersonlige og fornærmende. Ny kommunikasjonsteknologi og voksende bedrifter på slutten av det 19. århundre hadde imidlertid skapt et behov for hensiktsmessig, leselig korrespondanse og skrivemaskinen ble etterhvert et vanlig kontorinventar. Skrivemaskinen er kreditert for å ha hjulpet kvinner inn i arbeidslivet, da mange ble ansatt for å betjene de nye maskinene.

An ornately decorated typewriter with black lacquer, gold detailing and various floral arrangements
Redesignet med blomstrende ornamentikk, karakteristisk for Remingtons symaskiner.