Shizhaishan

Funn fra Dianriket gjort i Shizhaishan i Jinning.

Shizhaishan (kinesisk: 石寨山; pinyin: Shízhàishān) i den kinesiske provins Yunnan er et arkeologisk funnsted bestående av en rekke graver og en kongenekropol. Stedel ligger i Shizhaishan i Jinning, i provinsen Yunnan.

Under betegnelsene Gruppen av gamle graver i Shizhaishan i Jinning (pinyin: Jìnnìng Shízhàishān gǔmùqún) og Dian-gravene i Shizhaishan i Jinning (pinyin: Jìnnìng Shízhàishān Diānmù) forstår man i Kina dette gamle gravsted for kongen av riket Dian (pinyin: Diān), hans slekt og hans embedsmenn og tjenere. I perioden 1955–1960 ble det utgravd 50 graver her, som stammer fra den senere del av De stridende rikers tid (475–221) til den første del av det østlige Han-dynasti (25–220).

De utgravde kulturartefakter er på flere tusen i tallet. Man har funnet mange bronsevåpen, bronsetromler, skattbeholdere for kaurisnegler (med bilder på lokket) og våpen av jern i en særegen stil. Også det berømte gyldne Dian-kongens segl (Diān wáng zhī yìn) med den inngraverte innskrift 滇王之印 i liten seglskrift er blant funnene, likeså bronsespeil, lakkskatoller og mynter i det vestlige Han-dynastis stil (-206 til +8) ble funnet. Funnene gav viktig materiale for forståelsen av Dian-folket og dets kultur.

Funnstedet ble i 2001 oppført på listen over verneverdige kulturminner i Folkerepublikken Kina.

Vestlig litteraturRediger

  • Michèle Pirazzoli-t’Serstevens: La civilisation du royaume de Dian à l’époque Han d’après le matériel exhumé à Shizhaishan (Yunnan). Paris 1974 (Publications de l’École Francaise d’Extrême-Orient 94)
  • Lutz Albert (utg.): Dian. Ein versunkenes Königreich in China. Kunstschätze aus dem Museum der Provinz Yünnan in Kunming, Volksrepublik China. Zürich, Rietberg, 1986

Kinesisk litteraturRediger

  • Yunnan sheng bowuguan [Museum der Provinz Yünnan] (Hrsg.): Yunnan Jinning Shizhaishan gumuqun fajue baogao [Bericht über die Ausgrabung der Gräbergruppe von Shizhaishan, Jinning, Yunnan]. 2 Bde. Beijing: Wenwu chubanshe, 1959.
  • Zhongguo da baike quanshu: Kaoguxue [Große chinesische Enzyklopädie, Band: Archäologie], Beijing: Zhongguo da baike quanshu, 1986
  • Wang Ningsheng: Yunnan kaogu [Archäologie von Yunnan]. Yunnan renmin chubanshe, 1980
  • Wang Dadao: Dianchi quyu de tongqi wenhua [Die Bronzekultur im Gebiet des Dian-Sees]. Wenwu chubanshe, 1981 (Yunnan tongqi luncong)

Eksterne lenkerRediger