Sheng

Wikipedia-pekerside

Sheng kan sikte til:

  • En variant av swahili, språket sheng,
  • Det kinesiske musikkinstrumentet sheng – 笙,
  • De ledende mannsroller i Beijingoperaen – 生,
  • Det kinesiske ordet for 'provins' – 省.
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Sheng.