Shanghaikommunikéet

dokument, undertegnet av USA og Kina i 1972
(Omdirigert fra Shanghai-kommunikéet)

Shanghaikommunikéet (fullt navn på engelsk: The Joint Communiqué of the United States of America and the People's Republic of China) var et viktig diplomatisk dokument undertegnet av USA og Folkerepublikken Kina den 27. februar 1972 under president Richard Nixons besøk til Kina. Dokumentet framholdt at det var i alle nasjoners interesse at USA og Kina arbeidet seg frem til normalisering av sine relasjoner. Selve normaliseringen var ikke et fullbyrdet faktum før ved Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations syv år etter.

Møtehallen i Jinjiang Hotel, åsted for undertegnelsen av kommunikéet.

USA og Kina var også enige om at verken de eller noen annen makt skulle søke hegemoni i Asia-Stillehavet-regionen. Dette var av særlig betydning for Kina, som hadde en lang og militarisert grense mot Sovjetunionen.

Med hensyn til Taiwans politiske status aksepterte USA i kommunikeet Ett-Kina-politikken (skjønt uten å slutte seg til Folkerepublikken Kinas versjon av dette politiske prinsipp), og gikk med på å skjære ned på sine militære installasjoner på Taiwan. Dette ble av Henry Kissinger betegnet som konstruktiv ambivalens.

Kommunikeet uttrykte også ønsker om å utvide de to landenes økonomiske og kulturelle kontakter, men uten å nevne noe spesifikt i den regning.

Eksterne lenkerRediger