Sfragistikk (av gresk sphragis = sigill) eller sigillkunnskap er det vitenskapelige studiet av sigiller. Sfragistikk er en historisk hjelpevitenskap.

Sigillet er et avtrykk på et plastisk materiale, fremforalt på voks, av graverte tegn. Verktøyet som benyttes for at anbringe sigillet kalles sigillmatrise eller sigillstempel og er ofte utført i bronse eller kopper.

Sigillet benyttes som personlig eller offisietl myndighetssymbol for å gi troverdighet til det skrevne.

Forskjellige former for sigiller Rediger

  • Sigill i bokstavelig forstand.
  • Sigillbulle, som benyttes på samme måte som sigill, men er utføry i metall. På handlingrr tilhørende de mest betydelige personer (paven, den bysantinske keiser, den tysk-romerske keiser) finner man krysobuller, bullur av gull eller argyrobuller, buller av sølv. Den mest benyttede bullen er molybdobullen eller bulle av bly.
  • Kontrasigill, lite avtrykk utført på fremsiden av sigillet.
  • Signet, lite avtrykk med bare en side.
  • Cachet, benyttet senere for å lukke brev.
 Denne historierelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.