Seychellenes flagg ble antatt den 18. juni 1996. Fargebåndene skal symbolisere et dynamisk nytt land som beveger seg inn i fremtiden. Blåfargen skal gjenspeile himmelen og havet som omkranser Seychellene, det gule solen som gir lys og liv, det røde folket og dets pågangsmot for å jobbe mot fremtiden. Det hvite feltet står for sosial rettferdighet og det grønne landet og naturen.

Seychellenes flagg