Severndalen

Severndalen mellom Highley og Arley
Den gamle Servernbroa sett fra den engelske siedn av elven.
Elvemunningen Severn Estuary.

Severndalen er et landbruksområde i midtvestlige i England hvor Storbritannias lengste elv Severn renner gjennom, og hvor veteranjernbanen Severn Valley Railway har linje som begynner i sitt nordligste sted i Bridgnorth i Shropshire og går 26 km til Bewdley i Worcestershire. Severndalens område er på rundt 40 km vest for Birmingham i regionen Vest-Midlands.

Severndalen benyttes også runde former for områder langs elven Severn så langs sør som Gloucester og så langt nord som til Ironbridge. I nord av Bridgnorth blir området rundt elven brattere og er kjent som Ironbridge Gorge, sluket eller kløften. Fra Bewdley sør til Gloucester er begge sidene langs elven brede og mister sitt preg av dal. Sør for Gloucester blir den til Severen Estuary, elvemunning.

Geologi og vegerRediger

Området er typisk for en vesentlig elv som har dype kanaler med hurtig strøm, omgitt av sletter og skogland. På grunn av myk sandbredder er det vanskelig å bygge bruer som kan bære tung last.[1][2] Den eneste offentlige broene er ved Bridgnorth og Bewdley, noe som betyr at det er ingen måte for vegtrafikken å krysse elven i løpet av 26 km. De to hvoedvegene som går langs dalen er A442 på østsiden fra Bridgnorth via Alveley til Kidderminster og B4555 på vestsiden fra Bridgnorth via Highley til Bewdley. Begge disse går nord-sør tilnærmet parallelt med elven.

Byer og landsbyerRediger

Ved å begynne nord ved Bridgnorth og går sørover med strømmen består området av følgende steder:

I henhold til hvordan man vil definere det kan den fortsette gjennom Worcestershire og inn i Gloucestershire så langt sør som til Gloucester.

ReferanserRediger