Seramsjøen

Seramsjøen er et havområde i den indonesiske øygruppa Molukkene. Seramsjøen betegner farvannet mellom øyene Aru, Seram, Buru, Obi og Ny-Guinea. Seramsjøen grenser mot Arafurasjøen i øst, Bandasjøen i sør og vest, og Molukksjøen og Halmaherasjøen i nord.

Kart over Seramsjøen