Sentrifuge

En sentrifuge er en maskin som ved hjelp av sentrifugalkrafta skiller væsker eller gasser med forskjellig massetetthet eller skiller partikler fra væsker.

Sentrifuge til oppbevaring av glassrør

Sentrifuger finnes også i vaskerier, og moderne vaskemaskintromler fungerer og som sentrifuger.

Mange sentrifuger er å finne i industrien, hvor de primært skiller væsker fra hverandre. En stor del av disse brukes i meierier, hvor de skiller fløte fra råmelken, men også forskningslaboratorier, oljeraffinerier og medisinindustrien er avhengige av sentrifuger til å behandle sine respektive produkter.

Gassentrifuger er i dag enerådende til å opprike uran i form av gassen UF6 ved produksjon av brensel til kjernekraftreaktorer.

Eksterne lenkerRediger