En sentrifuge er en maskin som ved hjelp av sentrifugalkrafta skiller væsker eller gasser med forskjellig massetetthet eller skiller partikler fra væsker.

Sentrifuge til oppbevaring av glassrør

Sentrifuger finnes også i vaskerier, og moderne vaskemaskintromler fungerer og som sentrifuger.

Mange sentrifuger er å finne i industrien, hvor de primært skiller væsker fra hverandre. En stor del av disse brukes i meierier, hvor de skiller fløte fra råmelken, men også forskningslaboratorier, oljeraffinerier og medisinindustrien er avhengige av sentrifuger til å behandle sine respektive produkter.

Gassentrifuger er i dag enerådende til å opprike uran i form av gassen UF6 ved produksjon av brensel til kjernekraftreaktorer.

Eksterne lenker Rediger