Sentrallås er en elektronisk innretning som stenger og åpner en rekke låser i kjøretøy e.l. som reaksjon på et elektronisk signal, ofte fra en fjernstyringsenhet.

En animert fremstilling av sentrallåsens funksjonsvis

Dørlåser (også kjent som elektriske dørlåser eller sentrallås) lar føreren eller passasjeren låse opp alle dørene på en bil eller lastebil, ved å trykke på en fjernkontroll-knapp eller vri på en nøkkelbryter. Sentrallås ble introdusert på det luksuriøse Scripps-Booth i 1914, men ble ikke vanlig på luksusbiler før Packard gjeninnførte den i 1956. Nesten hver eneste bilmodell i dag tilbyr denne funksjonen som standardutstyr. Tidlig systemer låste opp og stengte bare den enkelte bildør. Mange biler i dag har også systemer som kan låse opp bagasjerommet og drivstoffdekselet. Det er også vanlig på moderne biler at sentrallåsen(stenges) aktiveres automatisk når bilen settes i gir eller når man når en viss hastighet. Automatisk opplåsing når bilen er parkert er vanligvis også med på slike systemer.