Senter for adferdsforskning

Senter for atferdsforskning (SAF) var et forskningssenter på Universitetet i Stavanger (UIS). Senteret ble slått sammen med Lillegården kompetansesenter 1.1.2013. Navnet på det nye senteret er Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).