Sensualisme

Sensualisme er en filosofisk doktrine av teorien om kunnskap, det er en gren av empirismen som hevder at all kunnskap har sitt opphav i sansningen. Sanseinntrykk og persepsjon er den grunnleggende og viktigste formen for sann kognisjon. Det grunnleggende prinsippet om sensualisme er «følelsene er utgangspunktet for tankene».

Se ogsåRediger