Sensu er en latinsk term som betyr «i [..] betydning».

Termen brukes innen flere områder, deriblant biologi, geologi og juss, vanligvis som del av de to frasene: sensu stricto (forkortes s.s.) eller sensu lato (forkortes s.l.).

Sensu stricto kan normalt oversettes med «i snever forstand» (ofte også «i streng forstand») eller «i snever betydning». Sensu lato oversettes vanligvis med «i vid forstand» eller «i vid betydning».

En annen ganske vanlig bruk er å referere direkte til en forfatter (f.eks. sensu Linné) og termen betyr da slik nevnte forfatter oppfattet saken.

Sjeldnere er det å bruke superlativer sensu strictissimo («i snevreste forstand») og sensu latissimo («i videste forstand»).

TaksonomiRediger

Innenfor biologisk taksonomi brukes termene til å beskrive hvilken oppfatning av et takson som menes.

EksemplerRediger