Sendemann

diplomatisk funksjon

Sendemann (envoyé) er i diplomatiet en fellesbetegnelse på en fyrstes eller stats utsending (sendebud) til en annen, gjerne en diplomat av høyeste rang.

Som allmenn betegnelse tilsvarer sendemann envoyé på fransk. Sendemann benyttes også mer spesifikt for diplomater av nest høyeste rangklasse, ministre, når disse har tittelen overordentlig sendemann og befullmektiget minister (fransk: envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire ).

I norsk utenrikstjeneste var sendemannen leder for en diplomatisk stasjon med tittel av ambassadør, tidligere også minister.[1] Tittelen ble innført i 1922, men gikk ut av bruk fra 2002.

Referanser

rediger
  1. ^ Iver B. Neumann og Halvard Leira: Aktiv og avventende. Utenrikstjenestens liv 1905–2005, Oslo: Pax Forlag, 2005, s. 545.