Et seminar er en form for akademisk instruksjon, enten ved en akademisk institusjon eller tilbys av en kommersiell eller profesjonell organisasjon. Det har som funksjon å samle små grupper for tilbakevendende møter, og fokusere hver gang på et bestemt tema, der alle tilstedeværende blir bedt om å delta.