Semantisk profilering

Semantisk profilering er et helt nytt[når?] felt innen dataprofilering.

Hensikten er å finne semantiske mønstre i fritekstfelter, slik at man kan benytte meningsinnholdet til å:

  1. Ekstrahere metadata
  2. Ekstrahere data
  3. Vurdere troverdigheten til dataene.

Sistnevnte kan gjøres ved å bruke såkalt input annotation før evt behandling av dataene. Dvs, at dataene, etter profilering, får noen ekstra attributter som sier noe om semantikken.