Sekund (symbol)

Symbolet ″ har Unicode-navn double prime, Unicode-kode U+2033, og HTML-kode ″ og ″.

Symbolet ″ brukes i flere sammenhenger

På grunn av liknende utseende kan enkelte andre tegn forveksles med dette symbolet. Dette gjelder enkelte skriftsnitt mer enn andre, og gjelder spesielt ved lav oppløsning, som for eksempel på en dataskjerm. Symbolet kan særlig forveksles med følgende tegn. I parentes står Unicode-kode, symbolet, og Unicode-navn.

  • doble rette anførselstegn (U+0022, " quotation mark)
  • høyre anførselstegn (U+201D, ”, right double quotation mark)
  • venstre anførselstegn (U+201C, “, left double quotation mark)
  • ??? (U+301E, 〞, double prime quotation mark)
  • ??? (U+301D, 〝, reversed double prime quotation mark)
  • ??? (U+3003, 〃, ditto mark)

I tillegg kan to minuttsymboler, eller andre symboler som ligner på disse, satt ved siden av hverandre forveksles med dette sekundsymbolet.

Se ogsåRediger