Sekundærbegravelse

Sekundærbegravelse er et begrep som benyttes faglig innen arkeologien, men også godt kan benyttes allment om tilfeller (enkelttilfeller eller kulturelt/religiøst begrunnede skikker) der en avdøds levninger etter en tid tas opp eller frem fra graven og så begraves eller bisettes på nytt. I noen kulturer var og er sekundærbegravelser en allmenn norm, eller i alle fall for utvalgte avdøde. Når ben legges i ossuarier dreier det seg nesten alltid om en sekundærbegravelse.