Segregering (partikler)

Segregering er tendensen partikler av granulært materiale har til å skille seg fra en opprinnelig homogen blanding, basert på forskjeller i størrelse, tetthet, form eller andre egenskaper ved partiklene. I en blanding av grovere og finere partikler, vil for eksempel vibrasjon føre til at de grovere partiklene samler seg på toppen, og de finere på bunnen.

Autoritetsdata