Sedimentologi er læren om jordas løsmasser og deres avsetning, og læren om sedimenters konsolidering og sedimentære bergarter.

Ukonsolidert grus, sand og leire transporteres med elver, vinder og bølger – generelt transporteres sedimentene fra fjell til hav. Sedimentene legges igjen som elvedelta, elvebanke, tidevannsrygg osv.

Litteratur rediger

  • Knut Bjørlykke: Sedimentologi, Stratigrafi og Oljegeologi. Universitetsforlaget 1977.
  • Sam Boggs, Jr.: Principles of Sedimentology and Stratigraphy. ISBN 0-13-154728-3