Sediment

(Omdirigert fra «Sedimentering»)

Sedimenter er ansamlinger av små partikler som har blitt transportert av vann eller et annet flytende medium, og som på et tidspunkt har blitt liggende på den lokale faste jordoverflaten etter at det aktuelle bærende mediumet har mistet evnen til å bære partiklene videre. Denne prosessen hvor partiklene legger seg til ro, betegnes vanligvis som sedimentasjon eller avsetning. Sedimenter som avsettes på havbunnen kalles marine avsetninger, og landavsetninger er terrestriske.

Sedimentasjon i IsfjordenSvalbard.

Sedimenter kan som nevnt bli transportert av forskjellige flytende fenomener, så som væsker, vind (eolisk), isbreer eller vulkanske prosesser. Sanddyner i ørkener er eksempler på eolisk transport av sedimenter. Morenebanker er is-transporterte sedimenter. Alle sediment-typer har forskjellige sedimenterings-hastigheter, bestemt av partiklenes kornstørrelse, volum, tetthet og form samt det bærende midlets viskositet, som varierer med temperatur og trykk.

Sedimenttransport

rediger

I en væske, for eksempel vann som renner, er det en gitt mengde partikler som kan transporteres. Sedimentpartiklenes fallhastighet blir bestemt av Stokes lov:

 

w er sedimentpartiklenes fallhastighet, ρ er tetthetene til partiklene (p og f er partikkel- og væske-tetthet), g er gravitasjonsakselerasjonen og μ er den dynamiske viskositeten til væsken. Hvis oppadgående strømhastighet er større enn sedimentpartiklenes fallhastighet, vil sedimentene bli transportert nedover elven istedenfor å legge seg som et lag på bunnen.

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger