Schloss Thurn und Taxis

Schloss Thurn und Taxis (egentlig Schloss St. Emmeram) i Regensburg oppstod fra klosteret St. Emmeram fra det 8. århundre. I forbindelse med oppløsningen av postrettighetene fikk fyrstehuset Thurn und Taxis klostereiendommen, og bygget den fra 1812 ut til residens. Slottet bebos fremdeles av fyrstehuset, og er et av de største bebodde slott i Europa. Fyrstefamilien eier også Europas største skogbesittelse.

Schloss Thurn und Taxis

Skattkammeret og stallmuseet er åpne for besøk. Det er også regelmessig omvisninger i deler av slottet.

Eksterne lenkerRediger