Schleswig-Holsteins flagg

Schleswig-Holsteins flagg.
Schleswig-Holsteins statsflagg.

Schleswig-Holsteins flagg er en vannrett delt trikolor i fargene blått, hvitt og rødt. Fargene i flagget er hentet fra våpenskjoldene til de to landsdelene: Blått fra Schleswigs våpen med to blå løver på gull bunn, hvitt og rødt fra Holsteins sølv såkalte «nesleblad» på rød bunn. Dette symboliserer at Schleswig og Holstein er uadskillelige.

Schleswig-Holsteins flagg ble til som et opprørsmerke mot Danmarks politikk for å skille de to hertugdømmene fra hverandre og trekke Schleswig, som var et dansk len og der en del av befolkningen var dansktalende, tettere under dansk kontroll. I 1843 ble det laget en fane til en folkefest i Aabenraa. Denne viste de to hertugdømmenes våpen på rød duk. I 1845 ble flagget i fargene blått, hvitt og rødt til. Det skjedde i Schleswig by av kvinner tilknyttet sangforeningen Schleswiger Liedertafel. Flagget ble framvist ved sangerfesten i Schleswig by i juni 1844 og i 1845 ble en fane i fargene blått, hvitt og rødt og med Schleswigs våpen benyttet under sangerfesten i Würzburg. Dermed ble fargene ikke bare et samlingsmerke for tysksinnede i Schleswig-Holstein, men også et merke kjent utenlands. På denne bakgrunn ble flagget derfor forbudt av danske myndigheter 31. juli 1845. Dette bidro likevel bare til å befeste fargene i den schleswig-holsteinske befolkning, da særlig hos de tysktalende.

Etter at Schleswig-Holstein gikk tapt for Danmark i 1867, og hertugdømmene ble en provins under Prøyssen, fikk flagget i blått, hvitt og rødt fortsatt ingen offisiell anerkjennelse. Da Schleswig-Holstein ble omdannet til et forbundsland i Forbundsrepublikken Tyskland, ble imidlertid flagget etter en tid hentet fram igjen og gjort til delstatens offisielle flagg. I 1949 fikk Schleswig-Holstein sin forfatning, men ble det ikke nevnt noe om delstatens symboler. Først 18. januar 1957 ble delstatssymbolene for Schleswig-Holstein fastsatt. Her fastsettes flagget til blått over hvitt over rødt i forholdet 3:5. Statsflagget har i midten av flaggduken Schleswig-Holsteins våpen. Dette er en kombinasjon av Schleswigs løver og Holsteins «nesleblad», et symbolsk uttrykk for de politiske aspirasjonene om to landsdeler som skal være forent til evig tid.

KilderRediger

  • Manfred Jessen-Klingenberg: «Slesvig-Holstens blå-hvid-røde flag», Sønderjysk månedsskrift, nr. 7-8, 1994.
  • Die Landesfarben om flagget fra Landesregierung Schleswig-Holstein