Åpne hovedmenyen

Stiftelsen Scheibler er en stiftelse som har til formål er å støtte samfunnsnyttige og kulturelle tiltak. Styret innvilger støtte til konkrete prosjekter med hovedvekt på sosiale tiltak. Stiftelsen deler også ut priser.

Midlene som deles ut av Stiftelsen Scheibler er avkastning av verdier tilført stiftelsen gjennom avhending av Fabritiuskonsernet, som ble bygget opp av familien Scheibler.

Årlig deller stiftelsen ut ca. 10-12 millioner kroner.


Sosiale prosjekter
Hovedfokus i stiftelsens tildelinger vil være på forebyggende arbeide:

• Arbeid blant barn og unge, samt deres familier, for å skape en positiv sosial utvikling, økt inkludering samt motvirke vold, rasisme og kriminalitet.

• Arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere og unge flyktninger.

• Arbeid rettet mot mennesker i vanskelige livssituasjoner som bl.a. kan påvirke barnas oppvekstsvilkår, samt redusere unges psykiske problemer og utenforskap.

• Hjelpetiltak for mennesker med rusmiddelavhengighet og tiltak for å motvirke slik avhengighet.

• Støtte til tiltak for innsatte med særlig vekt på ettervern.

• Sri Lanka- NEST hjelpeprosjekter støttes med bakgrunn i et mangeårig engasjement fra Fabritius og fra stiftelsen.


Kulturelle prosjekter

• Stiftelsen ønsker å støtte kunst og kultur brukt i sosiale/ rehabiliterende sammenhenger og som involverer brukere direkte.

• Stiftelsen ønsker å bidra til brobygging og inkludering.

• Stiftelsen vil stimulere kunsthåndverk og design i bred forstand, bl.a. gjennom pristildelinger.

• Stiftelsen vil søke å bidra til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, avdeling design og kunsthåndverk sin samling og presentasjon av design og kunsthåndverk


Priser

Stiftelsen vil normalt dele ut:

  • En årlig Designpris
  • En årlig Kunsthåndverkspris
  • Stiftelsen kan også dele ut priser for å stimulere spesielle tiltak/honorere spesiell innsats
  • Stiftelsen skal normalt ikke gi støtte til enkeltpersoner i form av stipendier el.l.


Eksterne lenkerRediger