Sauda Havn

Avbildet: Kaiene som benyttes av Eramet Norway.

Sauda havn er et havneområde i Indre Ryfylke som innbefatter alle havneområder og offentlige kaianlegg i tilknytning til Saudafjorden. Havna driftes av Sauda Havnevesen. Havnevesenet i Sauda drives som en egen kommunal virksomhet med særregenskap og inngår administrativt i Teknisk enhet. Havnevesenet kjøper den daglige driftstjeneste av Sauda Skipsekspedisjon og kjøper regnskaps- og revisjonstjenester av kommunens økonomikontor.

Antall skipsanløp for godstrafikk ligger årlig på ca. 300, og antall anløp av båter for passasjertrafikk fra Stavanger ligger på 625 (Sand-Sauda-ruten).[trenger referanse] Utenom dette går det også egne ruter mellom Sauda og Stavanger i vinterhalvåret for reisende til Sauda skisenter i Svandalen. Havna behandlet i år 2000 5 062 containere (ca. 105 000 tonn).[trenger referanse] Godstrafikk for 2006 var 948 000 tonn, en liten nedgang i forhold til 2005 da trafikken var oppe i 1 041 000 tonn.[trenger referanse] Dette gjør Sauda til den 26. største havna i Norge ifølge statistikken fra 2006.[trenger referanse]