Saturns inuittiske måner

Saturns irregulære måner.

Saturns inuittiske måner er en dynamisk gruppering av prograde irregulære måner med lignende baner. De har store halvakser på 11–18 Gm, inklinasjoner på 40–50° og eksentrisiteter på 0,15–0,48.

Skissen illustrerer den norrøne gruppen i forhold til de andre irregulære månene til Saturn. Eksentrisiteten til banen representeres av de gule segmentene (som strekker seg fra perisenteret til aposenteret) med inklinasjonen vist på Y-aksen.

De fem månene i gruppen er, etter stigende avstand fra Saturn:

Den internasjonale astronomiske union (IAU) reserverer navn hentet fra inuittenes mytologi til disse månene.

ReferanserRediger

Mean orbital parameters from JPL