Sannhets- og forsoningskommisjonen (Sør-Afrika)

Sannhets- og forsoningskommisjonen (engelsk: Truth and Reconciliation Commission) var et domstollignende organ som ble nedsatt etter apartheidregimets fall i Sør-Afrika.

Kommisjonens mandat var å fremskaffe vitnesbyrd om omfanget av menneskerettighetsovertredelser under apartheid, dokumentere slike overtredelser, og i noen tilfelle å gi amnesti til de personer som hadde medvirket ved overtredelsene.

Desmond Tutu var kommisjonens formann.

Kommisjonen ble nedsatt i 1995 og avgav sin endelige rapport den 28. oktober 1998.

I rapporten beskrev kommisjonen de overtredelser av menneskerettighetene og andre forbrytelser, herunder voldsbruk, som apartheidregimet og de ulike motstandsbevegelsene, herunder ANC, hadde begått under apartheidstyret.

Eksterne lenkerRediger