Sanglek

sosial samværsform som kombinerer vokal og kroppslig utfoldelse

Sanglek er en sosial samværsform som kombinerer vokal og kroppslig utfoldelse. I vår tid møter vi oftest sangleker som barnetradisjon. I samband med juletregang ser vi sangleker utføres av barn og voksne i fellesskap. Tradisjonelt har sanglekene vært vel så mye til adspredelse for de store som for de små.

De fleste sanglekene er muntlig overleverte og vi kjenner kun i sjeldne tilfeller sanglekens opphav. Mange har dessuten stor utbredelse, og de kan være mange hunde år gamle, slik som f.eks. Hindarleiken og Bro, bro brille. Den siste er hyppig i bruk den dag i dag.

Kjente tradisjonelle sangleker er Reven rasker over isen, Tyven, tyven og Andeliane (klappelek).