Sanger fra rom 22

Sanger fra rom 22 er en ungdomsbok fra 2002 skrevet av Stein Erik Lunde. Den handler om en skoledag, men den handler også om hvordan det er å vokse opp: om foreldre, kjærester, karakterpress, fotball, om å føle seg utenfor og om å være med.[trenger referanse]

Boken følger en vanlig norsk ungdomsskoleklasse gjennom en skoledag. Ulike elever har ulike problemer og drømmer; for eksempel eleven med ikke-norsk bakgrunn, eleven med skilte foreldre, eleven som aldri sier noe, eleven med spesielle behov og elevene som blir kjærester akkurat denne dagen.