Sander i Eidsvoll

Sander er ei grend i Eidsvoll kommune i Akershus i Viken fylke. Grenda ligger i delområde Østsida på østsida av Vorma, og kan føres tilbake til gammelnorsk tid. Stedet må ha vært det første til å dyrkes etter at jernet ble tilgjengelig.[trenger referanse] Gårdene har skiftet eier mange ganger inntil slutten av 1800-tallet da Røkholtslekten kom inn som eiere.

Gården ble ganske tidlig delt i en større nedre gård, Negarn, som trolig er eldst og en øvre som ble kalt Okarn.

Sander NedreRediger

Den nedre og større del av garden har matrikkelnummer 171. Den var fullgård i 1577 og sikkert også i gammelnorsk tid.

Søstun SannerRediger

Søstun Sanner hadde i 1865 tre hester, 13 storfe, ti sauer, tre svin, havre, poteter og litt av bygg, erter og rug. Lars Olsen f. 1857 gm. Martine Gudbrandsdtr fra Hol kjøpte Søstun i 1886 og brukte den til 1891. De kjøpte til 12 mål i Saudalen av N Hol. De drev trelasthandel og kjøpte til skog.

Ole Jensen Røkholt (1861–1950) kjøpte Søstun i 1891 for 13000 kr. Han overlot gården i 1921 til sønnen Jens Olsen Røkholt (1893–1974). I 1923 brant låven og fjøset ned til grunnen, og nye driftsbygninger sto ferdig i 1924. I 1954 kjøpte Jens traktor og under krigen selvbinder som ble trukket av tre hester.

I 1973 overtok sønnen Paul som drev videre som faren og i tillegg også fe- og hestehandel. I 1995 overlot Paul gården til nevøen Jens Olav Røkholt f. 1954 som også samtidig overtok Negarden Sanner.

LitteraturRediger